Jak pracujemy

Jak pracujemy

W naszym kieleckim biurze rachunkowym stawiamy na konkretnie ustalony system pracy, tak aby świadczyć dla Państwa usługi sprawnie i terminowo – jednak zawsze elastycznie, uwzględniając Państwa komfort i potrzeby.

Spotkanie z pracownikiem biura
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy z naszym kieleckim biurem rachunkowym jest spotkanie w celu poznania Państwa potrzeb dotyczących usług rachunkowych oraz ustalenia indywidualnej oferty dla Państwa firmy.

Podpisanie umowy
Po podjęciu decyzji o współpracy z nami podpisujemy umowę.

Comiesięczne sprawozdania
Przed zakończeniem każdego miesiąca pracownik naszego biura rachunkowego sporządza dla Państwa listę płac, deklaracje ZUS oraz – na życzenie – przelewy. Następnie przekazuje wszelkie informacje o ich wysokości, zawsze w umówionym czasie – mailowo lub osobiście w siedzibie biura rachunkowego w Kielcach lub Państwa firmy.

Dostarczanie dokumentów
Do 5-go dnia każdego miesiąca dostarczają Państwo do naszego biura rachunkowego komplet dokumentów za poprzedni miesiąc (kopie faktur, rachunków lub innych dowodów sprzedaży, oryginały faktur zakupu towarów i kosztów, wyciągi bankowe, itp.), niezbędnych do sporządzenia wymaganych przepisami ewidencji i deklaracji podatkowych. Możliwy jest również odbiór Państwa dokumentów z siedziby firmy przez pracownika naszego biura rachunkowego (szczegóły do ustalenia).

Informacja o wynikach finansowych
Po kilku dniach od otrzymania dokumentów księgowych informujemy Państwa telefonicznie lub mailowo o wyniku finansowym oraz o wysokości podatków.

Deklaracje podatkowe
Biuro rachunkowe wystawia wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i po podpisaniu dostarcza je do właściwych urzędów skarbowych. Na Państwa życzenie możemy przygotować również przelewy bankowe podatków.

Archiwizacja dokumentów
Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie naszego biura rachunkowego i oddawane są Państwu po zamknięciu miesiąca lub roku podatkowego oraz po sporządzeniu wymaganych sprawozdań, deklaracji podatkowych i złożeniu ich w odpowiednich Urzędach Skarbowych.

TBR Twoje Biuro Rachunkowe – księgowość w Kielcach dla Ciebie. Zadzwoń, umów się i skorzystaj z profesjonalnej pomocy!